• Linkovi
  • mapa sajta
  • Kontakt

AUSTRIJSKA AMBASADA PODGORICA

 

RASPISUJE OGLAS

 

za sljedeće radno mjesto sa punim radnim vremenom od kraja jula/početka avgusta 2011. godine:

 

  • Pismeni prevodi svih vrsta
  • Organizacioni poslovi
  • Istraživački poslovi
  • Kulturni poslovi
  • Usmeno prevođenje
  • Konzularni poslovi
  • Praćenje medija
  • Odnosi sa medijama

 

Izvanredno usmeno i pismeno znanje njemačkog i crnogorskog jezika, matura i radna dozvola su preduslov za prijavljivanje na oglas.

Završen studij je poželjan, ali nije uslov. Poslovno iskustvo i dobro usmeno i pismeno znanje engleskog jezika je poželjno. Svako znanje drugog jezika je od interesa.

 

Prijave isključivo na njemačkom jeziku, uz dostavu CV-a na njemačkom jeziku i slike i   pisma motivacije (sa molbom da se navedu adresa, broj telefona/mobilnog i e-mail) se dostavljaju do 25. maja 2011. godine putem e-maila na adresu:

 

podgorica-ob@bmeia.gv.at