rent a car tivatнедвижимость в черногорииpicerije podgoricaapartmani u ulcinju
  • Linkovi
  • mapa sajta
  • Kontakt
pecat_srednja_fpss_fpss_fpss_1.jpg

Ministarstvo finansija danas je objavilo Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. 

Ukupan budžet Konkursa iznosiće do 2.530.000 eura, a na isti se mogu prijaviti registrovane nevladine organizacije koje obavljaju djelatnost u jednoj od navedenih oblasti djelovanja: socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti, zadovoljavanje potreba lica s invaliditetom, razvoj sporta, kulture i tehničke kulture, vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine, kao i doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti. Takođe, pravo prijave na Konkurs imaju i ostale neprofitne organizacije i javne ustanove koje obavljaju djelatnost u jednoj od navedenih oblasti djelovanja, kao i organizacije koje se bave djelatnostima iz oblasti medijskog pluralizma. 

Raspodjela prihoda od igara na sreću vršiće se u okviru dva programa, i to A i B kategorije. Program A kategorije uključivaće projekte za čiju realizaciju se može dodijeliti do 15.000 eura, dok će program B kategorije uključivati projekte za čiju realizaciju se može dodijeliti više od 15.000 eura. 

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, dakle prijave se trebaju dostaviti najkasnije do srijede, 5. oktobra 2011. godine. Prijave na Konkurs vrše se putem prijavnih formulara koji su, zajedno sa ostalim informacijama o Konkursu, objavljeni na internet sajtu Ministarstva finansija, u okviru banera „Konkurs – Igre na sreću“. 

Odluku o odabiru planova i programa i raspodjeli sredstava donosi Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u roku koji ne može biti duži od 45 dana od dana završetka konkursa, nakon čega će biti zaključeni ugovori sa nosiocima odobrenih planova i programa. 

Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nijesu podnijete u roku i u predviđenoj prijavnoj formi neće biti razmatrane. 


PR SLUŽBA 
MINISTARSTVA FINANSIJA

http://www.mf.gov.me/rubrike/konkurs_igre_na_srecu/

Ministarstvo finansija